ĐẶT DU THUYỀN

  Du thuyền Hạ Long giá tốt 2021

  -35%

  * Du thuyền 5 Sao – Có phòng chiếu Phim – Phong cách hiện đại

  – Hạ thuỷ: 2017
  – Cabin: 18
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  3,600,000  2,350,000 
  -43%

  * Du thuyền 5 sao mới – Có phòng Tổng Thống  – Có bể bơi ngoài trời

  – Hạ thuỷ: 2018
  – Cabin: 22
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  5,750,000  3,300,000 
  -30%

  * Top Du thuyền 5 sao – Phong cách Á Đông – Miễn phí chèo kayak

  – Hạ thuỷ: 2019
  – Cabin: 43
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  3,850,000  2,700,000 
  -31%

  * Du thuyền mới – Có bể bơi ngoài trời – Miễn phí chèo thuyền kayak

  – Hạ thuỷ: 2019
  – Cabin: 24
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  3,250,000  2,250,000 
  -23%

  * Du thuyền 5 sao – Có bể sục ngoài trời – Miễn phí chèo thuyền kayak

  – Hạ thuỷ: 2019
  – Cabin: 21
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  3,300,000  2,550,000 
  -28%

  * Du thuyền 5 sao – Có bể sục ngoài trời – Miễn phí chèo thuyền kayak

  – Hạ thuỷ: 2016
  – Cabin: 14
  – Thân vỏ: Kim loại

   

  3,600,000  2,600,000